Xét tuyển học bạ

Trường Đại học Kinh tế – Luật có xét tuyển bằng học bạ không?

Trường Đại học không có xét tuyển học bạ độc lập. Năm 2023, trong tuyển sinh đại học chính quy Nhà trường xét tuyển điểm học bạ 3 năm THPT kết hợp với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (IELTS, TOEFL, …) Xem chi tiết tại phương thức 5 (dẫn link); Xét điểm THPT 3…

Xem chi tiết