Học ngành Kế toán-Kiểm toán ở Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) phải học toán nhiều?

Học ngành Kế toán-Kiểm toán ở Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) không học nhiều toán như nhiều người nghĩ. Toán chỉ là một môn học trong chương trình đào tạo như các môn học khác. Và nội dung học là toán ứng dụng sử dụng cho kinh tế nói chung.

Xem chi tiết