thực tập

Học chuyên ngành Luật Kinh doanh và Luật Thương mại quốc tế của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có thể kiến tập, thực tập ở đâu?

Trong chương trình đào tạo, từ năm thứ hai, sinh viên ngành Luật của Đại học Kinh tế-Luật sẽ đi kiến tập và năm thứ tư đi thực tập ở các cơ quan tư pháp như Toà án, Kiểm sát, Công an, Công chứng, Công ty, văn phòng Luật…. và các doanh nghiệp trong nước,…

Xem chi tiết

Chương trình cử nhân quốc tế Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có thực tập không? Nếu có thực tập thì ở đâu?

Thực tế khi học các chương trình ĐH trong nước, giai đoạn thực tập được kỳ vọng là giai đoạn các bạn SV có cơ hội trải nghiệm thực tế, trau dồi các kỹ năng sống, sắp xếp công việc, quản lý thời gian…Tại ctrinh quoc tế, SV được rèn luyện các kỹ năng này…

Xem chi tiết