sân chơi

Sinh viên chuyên ngành Luật Kinh doanh và Luật Thương mại quốc tế của Trường Đại học Kinh tế-Luật (UEL) có các sân chơi để rèn luyện kỹ năng thực hành nghề Luật hay không?

Sinh viên ngành Luật nói chung và chuyên ngành Luật Kinh doanh, Luật Thương mại quốc tế nói riêng của Trường Đại học Kinh tế-Luật (UEL), có các sân chơi để rèn luyện kỹ năng thực hành nghề Luật như: Câu lạc bộ Phiên toà giả định; Câu lạc bộ Luật Gia trẻ; Câu lạc…

Xem chi tiết