nội dung đào tạo

Học Quản trị kinh doanh tại trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL), sinh viên có được đào tạo những nội dung liên quan đến công nghệ số không?

Trong chương trình học của Khoa Quản trị kinh doanh, yếu tố công nghệ số luôn được chú trọng và cập nhật để người học có đủ kiến thức để bước vào thị trường lao động trong thời đại mới. Ngoài ra các môn học tự chọn/ bắt buộc khác cũng được cập nhật liên…

Xem chi tiết

Em muốn tìm hiểu thông tin về nội dung đào tạo, nơi có thể làm việc sau tốt nghiệp tại Trường Đại học Kinh tế -Luật thì tra cứu ở đâu?

Sinh viên có thể tham khảo chương trình đào tạo trên website: myuel.uel.edu.vn để biết các học phần trong chương trình đào tạo cũng như toàn chương trình đào tạo trên website của Khoa chuyên môn. Trong suốt qua trình học sinh viên sẽ được Khoa chuyên môn trao đổi, tư vấn, hỗ trợ, giải…

Xem chi tiết