Em học giỏi các môn tự nhiên thì học chuyên ngành Luật Kinh doanh và Luật Thương mại quốc tế có phù hợp hay không?

Điều kiện căn bản và đặc biệt quan trọng của sinh viên học ngành Luật là tư duy khoa học, lập luận logic. Đây chính là thế mạnh của những sinh viên giỏi các môn khoa học tự nhiên. Chính vì vậy, nếu học giỏi các môn khoa học tự nhiên thì đó chính là…

Xem chi tiết