Em học giỏi các môn tự nhiên thì học chuyên ngành Luật Kinh doanh và Luật Thương mại quốc tế có phù hợp hay không?

GIẢI ĐÁP

Điều kiện căn bản và đặc biệt quan trọng của sinh viên học ngành Luật là tư duy khoa học, lập luận logic. Đây chính là thế mạnh của những sinh viên giỏi các môn khoa học tự nhiên. Chính vì vậy, nếu học giỏi các môn khoa học tự nhiên thì đó chính là thế mạnh của em khi học Ngành Luật nói chung và chuyên ngành Luật Kinh doanh và Luật Thương mại quốc tế nói riêng.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp