lập trình

Học hệ thống thông tin/thương mại điện tử của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có phải học lập trình?

Học Thương mại điện tử (e-commerce) tại UEL có một số môn học với lập trình vì kiến thức về lập trình có thể hỗ trợ cho việc học và làm việc trong lĩnh vực này. Các bạn cũng nên hiểu rằng biết về lập trình là một lợi thế rất lớn trong kỷ nguyên…

Xem chi tiết