Học hệ thống thông tin/thương mại điện tử của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có phải học lập trình?

GIẢI ĐÁP

Học Thương mại điện tử (e-commerce) tại UEL có một số môn học với lập trình vì kiến thức về lập trình có thể hỗ trợ cho việc học và làm việc trong lĩnh vực này. Các bạn cũng nên hiểu rằng biết về lập trình là một lợi thế rất lớn trong kỷ nguyên số hiện nay.

Thương mại điện tử là một lĩnh vực rộng, liên quan đến nhiều khía cạnh như bán hàng trực tuyến, quản lý đơn hàng, thanh toán trực tuyến, quảng cáo và marketing trên mạng, và nhiều khía cạnh khác. Trong đó, có những công việc trong lĩnh vực thương mại điện tử yêu cầu kiến thức về lập trình như:

Thiết kế và phát triển các trang web bán hàng trực tuyến hoặc các ứng dụng di động liên quan đến thương mại điện tử.
Xây dựng và quản lý các hệ thống quản lý đơn hàng, kho hàng, vận chuyển hàng hóa, quản lý khách hàng và các hệ thống thanh toán trực tuyến.
Phân tích dữ liệu để cải thiện kết quả kinh doanh, tối ưu hóa chiến lược marketing, tối ưu hóa trang web và đưa ra các quyết định kinh doanh.
Vì vậy, kiến thức về lập trình sẽ giúp cho sinh viên học thương mại điện tử có thể hiểu và tương tác với các công nghệ liên quan đến thương mại điện tử, đồng thời cũng giúp cho sinh viên có thể phát triển và quản lý các ứng dụng, trang web, hệ thống quản lý và phân tích dữ liệu liên quan đến thương mại điện tử một cách hiệu quả hơn. Tuy nhiên, không phải tất cả các công việc trong lĩnh vực thương mại điện tử đều yêu cầu kiến thức về lập trình, và cũng có nhiều công việc khác như quản lý sản phẩm, marketing, bán hàng, quản lý dữ liệu, v.v. mà không cần kiến thức về lập trình.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp