làm việc

Thầy cô có thể nêu các công việc mà sinh viên tốt nghiệp ngành Luật Kinh tế của Trường Đại học Kinh tế-Luật (UEL) có thể làm?

Tốt nghiệp ngành Luật kinh tế bạn sẽ dễ dàng tìm kiếm và chọn lựa những việc làm với mức lương hấp dẫn và có khả năng thăng tiến cao như: – Chuyên gia tư vấn pháp lý, phân tích, đánh giá, giải quyết các vấn đề phát sinh trong kinh doanh, các hoạt động…

Xem chi tiết

Sinh viên tốt nghiệp Cử nhân Luật, Chuyên ngành Luật Kinh doanh và Luật Thương mại quốc tế của Trường Đại học Kinh tế-Luật (UEL) có thể được tuyển dụng để làm những công việc gì? ở cơ quan nào

Sinh viên tốt nghiệp Cử nhân Luật, chuyên ngành Luật Kinh doanh và Luật Thương mại quốc tế của Trường Đại học Kinh tế-Luật (UEL) có thể được tuyển dụng để làm các công việc: – Thư ký Toà án; – Thẩm phán; – Điều tra viên; – Chấp hành viên; – Quản tài viên;…

Xem chi tiết