không đủ điểm

Em muốn học ngành kinh doanh quốc tế nhưng em không đủ điểm để học chỉ đủ điểm học ngành thấp hơn trong Trường Đại học Kinh tế -Luật nhưng vậy làm sao được học ngành mình thích?

Nếu em chọn lựa Trường Đại học Kinh tế -Luật vì yêu thích và cũng yêu thích các ngành học khác có điểm chuẩn thấp hơn của Trường thì sự lựa chọn của em với ngành yêu thích thứ 2 không làm em mất đi cơ hội học Kinh doanh quốc tế. Sau khi hoàn…

Xem chi tiết