Em muốn học ngành kinh doanh quốc tế nhưng em không đủ điểm để học chỉ đủ điểm học ngành thấp hơn trong Trường Đại học Kinh tế -Luật nhưng vậy làm sao được học ngành mình thích?

GIẢI ĐÁP

Nếu em chọn lựa Trường Đại học Kinh tế -Luật vì yêu thích và cũng yêu thích các ngành học khác có điểm chuẩn thấp hơn của Trường thì sự lựa chọn của em với ngành yêu thích thứ 2 không làm em mất đi cơ hội học Kinh doanh quốc tế. Sau khi hoàn thành chương trình năm thứ 1, điểm trung bình của em từ mức Khá trở lên thì em có thể đăng ký song ngành ở chương trình đào tạo Kinh doanh quốc tế. Thời gian tối đa hoàn tất cả 2 chương trình không quá 8 năm.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp