không đạt chuẩn ngoại ngữ

Trường hợp em trúng tuyển vào Trường Đại học Kinh tế -Luật năm 2023 nhưng không đạt chuẩn tiếng Anh đầu vào thì em có được quyền học tiếng Anh ở các trung tâm bên ngoài không?

Khoản 4, Điều 6, Quyết định 1579 nêu trên Quy định: “sinh viên chưa đạt trình độ tiếng Anh để tham gia vào chương trình chính khóa theo quy định phải tham gia học tiếng Anh nền tảng tại trường”. Đồng thời, ngoài tiếng Anh nền tảng tại trường, việc tham gia các khóa học…

Xem chi tiết
Trường hợp em trúng tuyển vào Trường Đại học Kinh tế -Luật năm 2023 nhưng không đạt chuẩn tiếng Anh đầu vào thì em được Trường hỗ trợ như thế nào để đảm bảo chuẩn tiếng Anh của Trường?

Trường Đại học Kinh tế-Luật có chương trình tiếng Anh được thiết kế cập nhật thường xuyên, với đội ngũ viên chức và người lao động có trình độ cao, giàu kinh nghiệm và cơ sở vật chất hiện đại, với lộ trình đào tạo phù hợp. Những điều kiện cốt lõi này sẽ giúp…

Xem chi tiết