Học Luật Kinh doanh và Luật Thương mại quốc tế có cần học thuộc lòng hay không?

Nhằm thích ứng với kỷ nguyên công nghệ số, định hướng giảng dạy đối với ngành Luật của Trường Đại học Kinh tế-Luật (UEL) nói chung và chuyên ngành Luật Kinh doanh, Luật Thương mại quốc tế nói riêng là khơi gợi tinh thần tự do học thuật nhằm phát huy năng lực tự học,…

Xem chi tiết