Học Luật Kinh doanh và Luật Thương mại quốc tế có cần học thuộc lòng hay không?

GIẢI ĐÁP

Nhằm thích ứng với kỷ nguyên công nghệ số, định hướng giảng dạy đối với ngành Luật của Trường Đại học Kinh tế-Luật (UEL) nói chung và chuyên ngành Luật Kinh doanh, Luật Thương mại quốc tế nói riêng là khơi gợi tinh thần tự do học thuật nhằm phát huy năng lực tự học, chủ động, sáng tạo của sinh viên. Do vậy, sinh viên không cần học thuộc lòng mà học chủ động, hiểu và tư duy sáng tạo.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp