Học sinh khuyết tật

Trường Đại học Kinh tế – Luật có xét tuyển học sinh khuyết tật: khiếm thị, khiếm thính… hay không?

Trường Đại học Kinh tế – Luật có xét tuyển học sinh khuyết tật: khiếm thị, khiếm thính theo Điều 8, khoản 4, điểm a Quy chế tuyển sinh đại học. Cụ thể: Thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp…

Xem chi tiết