Học bổng

Trường Đại học Kinh tế – Luật có cung cấp chương trình học bổng cho sinh viên trúng tuyển hay không?

Bạn là sinh viên của Trường Đại học Kinh tế – Luật, bên cạnh việc bạn được thụ hưởng chương trình đào tạo chất lượng cao, môi trường học tập thân thiện, bạn còn có cơ hội tiếp cận nhiều chương trình học bổng có giá trị. Hằng năm, tổng giá trị học bổng trong…

Xem chi tiết