hoạt động sinh viên

Trường Đại học Kinh tế – Luật tổ chức những hoạt động phong trào gì cho sinh viên?

Trường Đại học Kinh tế – Luật là đơn vị có truyền thống, có vị thế cao trong tổ chức hoạt động Đoàn – Hội và phong trào sinh viên Trường, xứng đáng là người bạn đồng hành của sinh viên. Các chương trình được quan tâm đầu tư đa dạng, phát huy môi trường…

Xem chi tiết