hỗ trợ tiếng Anh

Em chỉ giỏi tiếng Pháp/Tiếng Trung/Tiếng Đức, trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2023 vào chương trình tiếng Anh thì Trường Đại học Kinh tế -Luật sẽ hỗ trợ em như thế nào trong tiến trình học?

Trường Đại học Kinh tế-Luật có chương trình tiếng Anh được thiết kế cập nhật thường xuyên, với đội ngũ viên chức và người lao động có trình độ cao, giàu kinh nghiệm và cơ sở vật chất hiện đại, với lộ trình đào tạo phù hợp. Những điều kiện cốt lõi này sẽ giúp…

Xem chi tiết