Hỗ trợ tài chính

Có những chính sách hỗ trợ tài chính cho sinh viên tại trường Đại học Kinh tế – Luật hay không?

Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang theo học các trường đại học, cao đẳng, trung cấp được vay vốn học tập khi thuộc các trường hợp dưới đây: – Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao…

Xem chi tiết