Hỗ trợ tài chính

Có những chính sách hỗ trợ tài chính cho sinh viên tại trường Đại học Kinh tế – Luật hay không?

Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang theo học các trường đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc các trường hợp dưới đây: – Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động. – Sinh viên là thành…

Xem chi tiết