điều kiện

Chương trình cử nhân quốc tế Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL), nếu chuyển tiếp đi ĐH Gloucestershire sẽ được chọn bao nhiêu chuyên ngành khác? Nếu đi các trường khác thì các môn đã học sẽ như thế nào?

Chương trình cử nhân UoG được quốc tế công nhận. Do đó, SV UoG được chuyển tiếp tại tất cả các trường ĐH khác trên thế giới. Đặc biệt, tại Úc, do tương đồng trong hệ thống giáo dục, việc chuyển tiếp sẽ dễ dàng hơn, số môn học được thừa nhận lẫn nhau nhiều…

Xem chi tiết

Nếu đang học lớp tiếng Việt chính quy trong trường nhưng muốn chuyển sang chương trình liên kết quốc tế Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) thì phải làm sao?

Sinh viên cần: 1. Nộp học bạ, bằng TN THPT và chứng chỉ TA(nếu có) sao y cho Viện để Hội đồng xét duyệt hồ sơ 2. Nếu hồ sơ đầy đủ và đạt(học bạ >=6.5 + chứng chỉ TA) –> Nhận thông báo trúng tuyển –> Hoàn thành nghĩa vụ học phí –> Nhập…

Xem chi tiết

Nếu theo học chương trình Cử nhân quốc tế của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) mà muốn đi nước ngoài học thì cần đáp ứng những yêu cầu gì? Chi phí như thế nào?

Để chuyển tiếp sang Anh hoặc du học ở các nước khác, sinh viên cần: 1. Pass tất cả các môn giai đoạn 1 tại UEL 2. Có chứng chỉ IELTS 6.0-6.5(tùy theo y/c của trường mà bạn chuyển tiếp du học) 3. Kinh tế tốt

Xem chi tiết

Để ứng tuyển các chương trình trao đổi ở Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL), sinh viên cần điều kiện gì ?

Các bận cần hoàn thành ít nhất 1 năm học tại UEL, đóng học phí đầy đủ. Ngoài ra, việc chuẩn bị tiếng Anh (hoặc ngôn ngữ của nước sở tại) đủ để theo học (IELTS 6.5). Có ngành học tương ướng tại trường đối tác. Có sẵn passport và chuẩn bị nguồn kinh phí…

Xem chi tiết