Nếu đang học lớp tiếng Việt chính quy trong trường nhưng muốn chuyển sang chương trình liên kết quốc tế Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) thì phải làm sao?

GIẢI ĐÁP

Sinh viên cần:
1. Nộp học bạ, bằng TN THPT và chứng chỉ TA(nếu có) sao y cho Viện để Hội đồng xét duyệt hồ sơ
2. Nếu hồ sơ đầy đủ và đạt(học bạ >=6.5 + chứng chỉ TA) –> Nhận thông báo trúng tuyển –> Hoàn thành nghĩa vụ học phí –> Nhập học
3. Nếu chưa có chứng chỉ TA –> Test TA –> Học bồi dưỡng TA–> Thi lấy chứng chỉ nộp về Viện–> Nhận thông báo trúng tuyển –> Hoàn thành nghĩa vụ học phí –> Nhập học

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp