Nếu không đủ điểm THPT 6.5, có được xét tuyển vào chương trình cử nhân quốc tế Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) không?

Một số trường hợp chưa đủ điểm THPT(6. – 6.5) nhưng có năng lực học tập có thể sẽ được phỏng vấn kiến thức nền tảng có liên quan đến năng lực học các khối ngành kinh tế, cũng như thái độ học tập…của học viên, từ đó Ban chuyên môn mới có thể trả…

Xem chi tiết