chuyển ngành

Chương trình cử nhân quốc tế Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL), nếu chuyển tiếp đi ĐH Gloucestershire sẽ được chọn bao nhiêu chuyên ngành khác? Nếu đi các trường khác thì các môn đã học sẽ như thế nào?

Chương trình cử nhân UoG được quốc tế công nhận. Do đó, SV UoG được chuyển tiếp tại tất cả các trường ĐH khác trên thế giới. Đặc biệt, tại Úc, do tương đồng trong hệ thống giáo dục, việc chuyển tiếp sẽ dễ dàng hơn, số môn học được thừa nhận lẫn nhau nhiều…

Xem chi tiết
Trường Đại học Kinh tế-Luật (UEL), Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh đào tạo những ngành và chuyên ngành Luật nào?

Trường Đại học Kinh tế-Luật, Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh đào tạo 2 ngành Luật gồm: Ngành Luật và Ngành Luật Kinh tế. Ngành Luật có 3 chuyên ngành: Luật Dân sư-Tố tụng dân sự; Luật Tài chính-Ngân hàng; Luật và chính sách công. Ngành Luật Kinh tế có 2 chuyên ngành: Luật…

Xem chi tiết
Nếu em trúng tuyển năm 2023 vào chương trình tiếng Việt của Trường Đại học Kinh tế -Luật nhưng sau đó em muốn chuyển lớp sang chương trình đào tạo tiếng Anh của ngành khác thì có được không?

Sinh viên có nhu cầu và có điểm trung bình chung tích lũy từ 6.5 trở lên, có điểm xét tuyển đầu vào đáp ứng chuẩn của Chương trình muốn chuyển sang có thể làm đơn để BGH và Ban Đề án Chất lượng cao xem xét tiếp nhận chuyển sang chương trình mong muốn.…

Xem chi tiết