chuyển ngành

Chương trình cử nhân quốc tế Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL), nếu chuyển tiếp đi ĐH Gloucestershire sẽ được chọn bao nhiêu chuyên ngành khác? Nếu đi các trường khác thì các môn đã học sẽ như thế nào?

Chương trình cử nhân UoG được quốc tế công nhận. Do đó, SV UoG được chuyển tiếp tại tất cả các trường ĐH khác trên thế giới. Đặc biệt, tại Úc, do tương đồng trong hệ thống giáo dục, việc chuyển tiếp sẽ dễ dàng hơn, số môn học được thừa nhận lẫn nhau nhiều…

Xem chi tiết

Trường Đại học Kinh tế-Luật (UEL), Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh đào tạo những ngành và chuyên ngành Luật nào?

Trường Đại học Kinh tế-Luật, Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh đào tạo 2 ngành Luật gồm: Ngành Luật và Ngành Luật Kinh tế. Ngành Luật có 3 chuyên ngành: Luật Dân sư-Tố tụng dân sự; Luật Tài chính-Ngân hàng; Luật và chính sách công. Ngành Luật Kinh tế có 2 chuyên ngành: Luật…

Xem chi tiết