Trường Đại học Kinh tế-Luật (UEL), Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh đào tạo những ngành và chuyên ngành Luật nào?

GIẢI ĐÁP

Trường Đại học Kinh tế-Luật, Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh đào tạo 2 ngành Luật gồm: Ngành Luật và Ngành Luật Kinh tế. Ngành Luật có 3 chuyên ngành: Luật Dân sư-Tố tụng dân sự; Luật Tài chính-Ngân hàng; Luật và chính sách công. Ngành Luật Kinh tế có 2 chuyên ngành: Luật Kinh doanh và Luật Thương mại quốc tế.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp