chuẩn tiếng Anh

Sau khi trúng tuyển vào Trường Đại học Kinh tế -Luật năm 2023, nhưng em không đạt chuẩn tiếng Anh đầu vào thì em có bị giới hạn tín chỉ học tập không? Thời gian giới hạn là bao lâu? Trường có hỗ trợ học tập gì cho em không?

Có. Việc giới hạn số tín chỉ tối đa khi người học chưa đủ Năng lực ngoại ngữ quá trình được quy định tại Khoản 1 và 2, Điều 5, quyết định 1579 nêu trên. Giới hạn số tín chỉ tối đa sẽ được xóa bỏ khi người học đạt được Năng lực ngoại ngữ…

Xem chi tiết
Học phí lớp bổ trợ tiếng Anh Cử nhân quốc tế Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) là bao nhiêu nếu không đủ chuẩn tiếng Anh đầu vào?

Sau khi có kết quả test TA, sinh viên có thể đăng ký bồi dưỡng tại các trung tâm, lớp học bên ngoài theo nguyện vọng cá nhân. Khi thi đạt chứng chỉ sinh viên nộp về trường và nhập học chương trình chính khóa

Xem chi tiết