chuẩn tiếng Anh

Học phí lớp bổ trợ tiếng Anh Cử nhân quốc tế Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) là bao nhiêu nếu không đủ chuẩn tiếng Anh đầu vào?

Sau khi có kết quả test TA, sinh viên có thể đăng ký bồi dưỡng tại các trung tâm, lớp học bên ngoài theo nguyện vọng cá nhân. Khi thi đạt chứng chỉ sinh viên nộp về trường và nhập học chương trình chính khóa

Xem chi tiết