cách thức thi

Học và thi tại Trường Đại học Kinh tế -Luật có khó lắm không? cách thức thi như thế nào?

– Hoạt động dạy – học và kiểm tra đánh giá tại Trường được triển khai nhằm mục tiêu đạt được chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo. Do đó, Trường tổ chức đa dạng các hình thức và phương pháp kiểm tra đánh giá (trắc nghiệm, vấn đáp, tự luận, tiểu luận, đồ…

Xem chi tiết