Học và thi tại Trường Đại học Kinh tế -Luật có khó lắm không? cách thức thi như thế nào?

GIẢI ĐÁP

– Hoạt động dạy – học và kiểm tra đánh giá tại Trường được triển khai nhằm mục tiêu đạt được chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo. Do đó, Trường tổ chức đa dạng các hình thức và phương pháp kiểm tra đánh giá (trắc nghiệm, vấn đáp, tự luận, tiểu luận, đồ án, thuyết trình…) để bảo đảm sinh viên đạt được chuẩn đầu ra CTĐT; công tác tổ chức thi, đề thi của Trường bảo đảm độ giá trị, độ tin cậy và tính công bằng, đánh giá chính xác năng lực người học.
– Tuỳ vào khả năng và nhận thức của mỗi người mà việc học và thi ở bậc đại học sẽ nhận thấy khó hay dễ. Việc dù dễ đến mấy nhưng bạn không cố gắng thì cũng thành khó. Ngược lại, việc dù khó đến mấy nhưng bạn luôn nỗ lực và kiên trì thì sẽ dễ dàng đạt được không khó khăn gì. Kết quả khảo sát cho thấy sinh viên và cựu sinh viên hài lòng cao về hoạt động kiểm tra đánh giá tại Trường.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp