Birmingham

Tại sao nên chọn chương trình Cử nhân Anh Quốc tại trường Đại học Kinh tế – Luật?

Dưới đây là một số lý do nổi bật tại sao chương trình liên kết quốc tế giữa UEL (Trường Đại học Kinh tế – Luật) và BCU (Trường Đại học Birmingham City) lại là sự lựa chọn tuyệt vời dành cho sinh viên.Đặc biệt với Hệ quốc tế của trường, sinh viên được hưởng đặc quyền của sinh…

Xem chi tiết