Điểm chuẩn

Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có câu lạc bộ học thuật hay cuộc thi nào dành cho sinh viên chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng hay không?

Khoa Tài chính-Ngân hàng có hai câu lạc bộ: FBG và FTC hàng năm đều có các cuộc thi và khóa huấn luyện chuyên môn cho người tham gia. Ngoài ra, Khoa còn tạo điều kiện, hỗ trợ cho sinh viên tham gia các cuộc thi học thuật khác ở bên ngoài.

Xem chi tiết