Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có câu lạc bộ học thuật hay cuộc thi nào dành cho sinh viên chuyên ngành Luật Dân sự, Luật Tài chính – Ngân hàng và Luật và Chính sách công hay không?