Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có câu lạc bộ học thuật hay cuộc thi nào dành cho sinh viên chuyên ngành kinh tế quốc tế/ kinh doanh quốc tế hay không?

GIẢI ĐÁP

Câu lạc bộ Kinh doanh quốc tế tại Khoa Kinh tế đối ngoại với tuổi đời hơn 10 năm sẽ là nơi để sinh viên chuyên ngành kinh tế quốc tế/ kinh doanh quốc tế tại UEL và Tp Hồ Chí Minh tham gia các cuộc thi học thuật, seminar chuyên môn và NCKH

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp