Trường Đại học Kinh tế – Luật cung cấp những chương trình liên kết với những trường đại học nước ngoài hay không?

GIẢI ĐÁP

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN QUỐC TẾ – ANH QUỐC XÉT TUYỂN KẾT QUẢ HỌC BẠ 03 NĂM TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Chương trình Cử nhân Quốc tế Anh quốc là chương trình liên kết giữa Trường Đại học Kinh tế – Luật – ĐH Quốc gia TP. HCM và các trường đại học lớn ở Anh với mức chi phí tiết kiệm hơn một nửa so với du học trực tiếp. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh cũng như trau dồi kỹ năng học thuật, kỹ năng mềm cần thiết cho công việc trong tương lai.
Đó sẽ là hành trang vô cùng hữu ích cho mong muốn học các cấp bậc cao hơn tại các Trường Đại học trên thế giới.
Chi tiết: https://international.uel.edu.vn/

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp