Tôi muốn tìm hiểu về quy trình xét tuyển đại học của Trường Đại học Kinh tế – Luật, tôi nên làm sao?

GIẢI ĐÁP

 Điểm trúng tuyển được xác định để số lượng tuyển được theo từng ngành, chương trình đào tạo phù hợp với số lượng chỉ tiêu đã công bố, nhưng không thấp hơn ngưỡng đầu vào;
 Đối với một ngành đào tạo (hoặc một chương trình đào tạo) theo một phương thức và tổ hợp môn, tất cả thí sinh được xét chọn bình đẳng theo điểm xét không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký, trừ trường hợp nhiều thí sinh có cùng điểm xét ở cuối danh sách, Trường có thể sử dụng tiêu chí phụ là thứ tự nguyện vọng (để xét chọn những thí sinh có thứ tự nguyện vọng cao hơn) hoặc tiêu chí phụ môn chính (để xét chọn những sinh có điểm cao hơn).
 Chi tiết từng phương thức xét tuyển xem tại đây

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp