Tiếng Anh không giỏi có thể theo học chuyên ngành kinh doanh quốc tế của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL)?

GIẢI ĐÁP

Chuyên ngành Kinh doanh quốc tế, giỏi ngôn ngữ Tiếng Anh là lợi thế và có nhiều cơ hội, hiện tại người học chưa giỏi tiếng Anh có thể đăng ký chương trình chuẩn. Trong quá trình học sinh viên sẽ được tiếp cận được các phương pháp học tập hiệu quả, sinh viên có thể áp dụng vào môn học Tiếng Anh đạt chuẩn đầu ra của chương trình và đáp ứng tốt môi trường quốc tế.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp