Tiếng Anh không giỏi có thể theo học chuyên ngành Công nghệ tài chính của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL)?

GIẢI ĐÁP

Không có gì là rào cản, quan trọng là lòng quyết tâm, và sự kiên trì. Bên cạnh đó, trường có tổ chức các khóa, các CLB nâng cao tiếng Anh học thuật, và thiết kế chương trình học hợp lý đảm bảo cho SV có thời gian rèn luyện tiếng Anh song song với các môn chuyên môn. Hơn nữa, trường có tổ chức chương trình đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Việt.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp