Tại sao học phí cử nhân quốc tế Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) giai đoạn 2 cao hơn nhiều so với giai đoạn 1?

GIẢI ĐÁP

Đây là một trong những lợi thế của chương trình so với việc học hoàn toàn tại nước ngoài (học phí sẽ khá cao, tùy theo quốc gia). Tại giai đoạn 1, tất cả các bạn SV của các ngành khác nhau sẽ được học chung (vẫn giữ size lớp là ít hơn 35sv) các kiến thức nền về kinh tế, thay đổi tư duy, phương pháp học theo phong cách quốc tế, các kỹ năng mềm…Việc sắp xếp GV sang VN cùng 1 thời điểm (khác mùa với nước họ) và nhờ sự ưu đãi chi phí đào tạo của trường nước ngoài nên học phí GD 1 khá hấp dẫn. Sang giai đoạn chuyên ngành, đòi hỏi sự phân hóa chuyên sâu từng ngành khác nhau, thời điểm nhập học trùng với trường nước ngoài, nên học phí cao hơn (dù vẫn thấp hơn sv học tại nước đó)

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp