Sự khác nhau giữa ngành Kinh tế học với Kinh tế & Quản lý công?

GIẢI ĐÁP

– Kinh tế và quản lý công là một phân nhánh của ngành Kinh tế học; do vậy có sự giao thoa trong cơ hội nghề nghiệp sau khi ra trường. Điểm khác biệt của chương trình Kinh tế và quản lý công ngoài kiến thức, kỹ năng về quản lý kinh tế chung (có thể áp dụng ở khu vực công và tư) thì chương trình Kinh tế và quản lý công sinh viên thì sinh viên còn cơ hội làm việc ở khu vực công và các tổ chức phi chính phủ.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp