Sự khác nhau giữa ngành Hệ thống thông tin quản lý và Thương mại điện tử

GIẢI ĐÁP

Ngành Hệ thống thông tin quản lý và ngành Thương mại điện tử là hai ngành đào tạo của Khoa Hệ thống thông tin – Trường Đại học Kinh tế – Luật. Hai ngành này có các điểm giống và khác như sau:

Giống nhau: Cả hai ngành đều thuộc nhóm ngành Kinh doanh – Quản lý, chương trình đào tạo của hai ngành có 50-60% môn học giống nhau, cùng trang bị cho sinh viên các kiến thức chung về kinh doanh, quản lý, và các giải pháp công nghệ thông tin ứng dụng trong quản trị doanh nghiệp.

Khác nhau:

– Ngành Hệ thống thông tin quản lý hướng về các giải pháp quản trị bên trong doanh nghiệp như: Hệ thống ERP, Hệ thống phần mềm kế toán, Hệ thống quản lý sản xuất, Chuỗi cung ứng, Quản lý nhân sự, Quản lý kho, Quản lý bán hàng, Mua hàng,…

– Ngành Thương mại điện tử hướng về các giải pháp quản trị và kinh doanh trên nền tảng Internet và thiết bị số như thương mại điện tử, phát triển kinh doanh trực tuyến, marketing điện tử, thanh toán điện tử, quản lý bán lẻ trực tuyến, phát triển thương mại di động, phân tích dữ liệu trong thương mại điện tử như dữ liệu web, dữ liệu mạng xã hội, dữ liệu marketing, chuỗi cung ứng thương mại điện tử…

Nhìn chung, hai ngành này đào tạo chuyên môn về hai lĩnh vực quan trọng nhất của một doanh nghiệp khi ứng dụng công nghệ thông tin, hầu hết các doanh nghiệp trung bình và doanh nghiệp lớn đều có khai thác hiệu quả của cả hai mảng lĩnh vực trên.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp