Sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế -Luật có phải có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế không?

GIẢI ĐÁP

Có. Chuẩn đầu ra ngoại ngữ của Sinh viên bậc Cử nhân, chính quy từ khóa 22 trở đi tại UEL được quy định trong quyết định 1579/QĐ-ĐHKTL ngày 25 tháng 10 năm 2022 của Hiệu trưởng. Theo đó, Chuẩn đầu ra ngoại ngữ của Sinh viên tốt nghiệp tại UEL được quy định tại điều 10 của quyết định này. Các chứng chỉ quốc tế gợi ý (quy đổi tương đương) là IELTS, TOEIC, CAE, TOEFL IBT. Tùy theo hệ đào tạo mà chuẩn đầu ra yêu cầu năng lực ngoại ngữ khác nhau, nhưng tối thiểu là điểm 5.0 cho chứng chỉ IELTS (hoặc tương đương).
https://pdt.uel.edu.vn/van-ban-quy-che-828/quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-1579-to-chuc-hoc-tap-giang-day-va-chuan-trinh-do-ngoai-ngu-tai-truong-dai-hoc-kinh-te-luat-he-dai-hoc-chinh-quy-tap-trung-ap-dung-khoa-tuyen-sinh-tu-nam-2022

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp