Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Toán kinh tế của Trường Đại học Kinh tế-Luật (UEL) có thể được tuyển dụng làm việc để làm những công việc nào? cơ quan, tổ chức?

GIẢI ĐÁP

Ngành Toán kinh tế đào tạo về phân tích, xử lý dữ liệu (data). Hầu hết doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ đều có nhu cầu khai thác dữ liệu kinh doanh để tăng lợi nhuận, phát triển doanh nghiệp. Do đó, các vị trí như chuyên viên phân tích dữ liệu trong các doanh nghiệp, ngân hàng, công ty chứng khoán (Data Analyst/Data Scientists) với 2 mảng công việc chính là phân tích dữ liệu khách hàng (customer analytics) và phân tích dữ liệu tài chính (financial analyst) sẽ phù hợp với sinh viên ngành Toán kinh tế. Bên cạnh đó, các vị trí về phân tích tư vấn và hoạch định chính sách tại các cơ quan nhà nước cũng là những chọn lựa nghề nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp ngành Toán kinh tế.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp