Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng của Trường Đại học Kinh tế-Luật (UEL) có thể được tuyển dụng làm việc để làm những công việc nào? cơ quan, tổ chức?

GIẢI ĐÁP

Các vị trí công việc chuyên môn đa dạng từ chuyên viên trong các cơ quan quản lý, chuyên viên ở phòng tài chính của doanh nghiệp, nhà môi giới, phân tích chứng khoán, phân tích đầu tư, quản lý danh mục đầu tư, quản lý quỹ đầu tư, quản lý tín dụng, quản lý nguồn vốn, kinh doanh ngoại tệ, quản lý ngân quỹ, quản lý thuế, chuyên viên nghiên cứu .v.v. cho đến các vị trí cao cấp như chiến lược gia tài chính, nhà hoạch định chính sách tài khóa, hoạch định chính sách tiền tệ và quản lý vĩ mô, quản lý nhà nước trong lĩnh vực chuyên ngành và các cơ quan nghiên cứu khác có liên quan.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp