Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế & Quản lý công của Trường Đại học Kinh tế-Luật (UEL) có thể được tuyển dụng làm việc để làm những công việc nào? cơ quan, tổ chức?

GIẢI ĐÁP

Sinh viên chuyên ngành Kinh tế & Quản lý công có thể tuyển dụng công tác tại các vị trí trong khu vực hành chính, đơn vị sự nghiệp, khu vực doanh nghiệp công và tư; tổ chức phi chính phủ, Trường Đại học và Viện nghiên cứu, bao gồm:
– Chuyên gia thẩm định, tư vấn dự án đầu tư,
– Chuyên gia quản lý nhân sự, tư vấn lao động- việc làm ;
– Chuyên viên truyền thông, nghiên cứu thị trường;
– Chuyên gia phân tích, hoạch định chính sách;
– Chuyên gia tư vấn quản trị chiến lược;
– Công chức tại khu vực hành chính nhà nước;
– Viên chức khu vực sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hoá, xã hội;
– Giảng viên giảng dạy Kinh tế quản lý công;

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp