Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế học của Trường Đại học Kinh tế-Luật (UEL) có thể được tuyển dụng làm việc để làm những công việc nào? cơ quan, tổ chức?

GIẢI ĐÁP

Sinh viên chuyên ngành Kinh tế học có thể tuyển dụng công tác tại các vị trí:
– Chuyên viên trong các lĩnh vực: phân tích chính sách, hoạch định chính sách, thẩm định dự án đầu tư, tư vấn đầu tư, tư vấn quản trị chiến lược, nghiên cứu thị trường, tư vấn lao động, quản lý nhân sự.
– Cán bộ, công chức làm việc trong các tổ chức đoàn thể, xã hội…
– Giảng viên giảng dạy Kinh tế học vi mô, Kinh tế học vĩ mô, Lịch sử học thuyết kinh tế.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp