Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ tài chính của Trường Đại học Kinh tế-Luật (UEL) có thể được tuyển dụng làm việc để làm những công việc nào? cơ quan, tổ chức?

GIẢI ĐÁP

Chuyên viên quản lý, kiểm soát hệ thống tài chính tại các cơ quan quản lý tài chính Nhà nước; Chuyên viên công nghệ và phát triển sản phẩm công nghệ tài chính tại các doanh nghiệp dịch vụ tài chính; Chuyên viên làm việc tại các công ty Fintech; Làm chủ hoặc tham gia các dự án sáng tạo khởi nghiệp trong lĩnh vực Fintech; Giảng viên và nghiên cứu viên

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp