Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Hệ thống thông tin quản lý có đủ kiến thức, khả năng làm kinh doanh như một người học chuyên ngành Kinh doanh quốc tế hay không?

GIẢI ĐÁP

Sau khi tốt nghiệp ngành Hệ thống thông tin quản lý, sinh viên hoàn toàn có thể làm kinh doanh và quản lý như nhiều cựu sinh viên của ngành đã từng như vậy. Nhiều cựu sinh viên của ngành hiện nay đang làm việc về quản trị kinh doanh tại các doanh nghiệp lớn. Chẳng hạn như anh Cao Quản Sang, cựu sinh viên khóa 5, đang là Phó Tổng giám đốc của Công ty Cổ Phần Nhựa Hoa Sen Group; anh Nguyễn Trương Kiến Quốc, cựu sinh viên khóa 6, đang là Phó Tổng giám đốc của công ty Long Thành Golf, … Bên cạnh kiến thức về kinh doanh, quản lý, sinh viên còn có thế mạnh là được trang bị kiến thức về công nghệ thông tin ứng dụng trong quản trị kinh doanh, mà đây là kiến thức rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay của đất nước ta. Các doanh nghiệp muốn phát triển, muốn gia tăng năng lực cạnh tranh đều phải ứng dụng và khai thác tốt công nghệ thông tin trong kinh doanh và quản lý.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp