Ngành Toán Kinh tế của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có chương trình liên kết, trao đổi sinh viên với các cơ sở đào tạo nước ngoài hay không?

GIẢI ĐÁP

Chào bạn, Hiện nay Khoa Toán kinh tế đang thực hiện một số dự án cùng các chuyên gia Ireland đến từ trường Dublin City University (DCU). Trên cơ sở các dự án này, Khoa Toán kinh tế đang phát triển chương trình liên kết đào tạo bậc cao học với DCU.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp