Nếu đậu vào ngành Kinh doanh quốc tế tiếng Anh thì có thể tham gia chương trình Cử nhân quốc tế Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) không?

GIẢI ĐÁP

Chương trình cử nhân Anh quốc UEL yêu cầu:
1. Tốt nghiệp THPT
2. Học bạ cấp 3 trung bình 3 năm >=6.5
3. Có trình độ tiếng Anh tương đương B2 theo khung tham chiếu Châu Âu (IELTS 5.5, TOEFL iBT 71…)
Nếu em trúng tuyển vào ngành KDQT nghĩa là em đã đạt yêu cầu 1 là đã tốt nghiệp THPT. Em cần nộp hồ sơ qua hệ quốc tế và xét tiếp yêu cầu 2, 3 cụ thể về điểm học bạ cấp 3 trung bình 3 năm >=6.5 và chứng chỉ tiếng Anh tương đương B2 theo khung tham chiếu Châu Âu

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp