Khác nhau giữa ngành Kinh tế đối ngoại và kinh doanh quốc tế?

GIẢI ĐÁP

Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại, sau khi tốt nghiệp ra trường sinh viên có đủ năng lực làm việc tại các cơ quan hoạch định chính sách kinh tế của Việt Nam, các cơ sở đào tạo, các cơ quan nghiên cứu về kinh tế quốc tế của Việt Nam và nước ngoài hoặc các tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế của Việt Nam có quan hệ kinh tế với nước ngoài, các công ty liên doanh, văn phòng đại diện của nước ngoài và các công ty nước ngoài tại Việt Nam. Các lĩnh vực làm việc cũng rất đa dạng như xuất nhập khẩu, thanh toán quốc tế, marketing quốc tế, logistics, giao nhận, vận tải quốc tế, đầu tư quốc tế, kinh doanh quốc tế, giảng dạy, tài chính – ngân hàng…

Chuyên ngành Kinh doanh quốc tế, Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo cử nhân ngành Kinh doanh quốc tế có đủ năng lực làm việc trong các tổ chức sau: Các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh quốc tế; Các công ty đa quốc gia; Các công ty, tổ chức nghiên cứu, tư vấn về thị trường, tài chính – đầu tư quốc tế

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp