Học toán không giỏi có thể học Tài chính-ngân hàng của Trường Đại học Kinh tế-Luật (UEL)

GIẢI ĐÁP

Toán hay bất kỳ môn học nào khác chỉ là một trong những ưu thế. Do vậy học toán không giỏi vẫn học tốt ngành nghề mà bạn có đam mê, có dấn thân và không ngừng phấn đấu, học hỏi

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp